ALKILIÇ  ARABULUCULUK

Arabuluculuk Ne Demektir?

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabulucu Kimdir?

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.

Arabulucu Tam Olarak Ne İşi Yapacak?

Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar.Tarafların çözüm üretemedikleri ortaya çıkması halinde Arabulucu taraflara son bir çözüm önerisinde bulunabilir.

Ne Zaman Arabulucuya Gidebilirim?

Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucu’ya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucu’ya gidebilirsiniz.

Tüm Davalar Arabuluculuk Kapsamında mıdır?

Hayır. Arabuluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda mümkündür. Daha açık bir ifadeyle; kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda taraflar arabulucu’ya gidebilirler. Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konularda örneğin ceza davalarında, nüfus kaydına ilişkin davalarda veya çocukların velayetine ilişkin davalarda arabuluculuk mümkün değildir.

Arabulucuya başvurmakla dava açma hakkımdan vazgeçmiş mi olurum?

Hayır. Taraflar arabulucu’ya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Kendi isteğiniz ile başlattığınız bu süreci yine kendi isteğinizle sona erdirip mahkemeye başvurabilirsiniz.

Arabuluculuk sürecindeki tarafların yapmış olduğu teklifler, kabuller anlaşamama halinde ilerde mahkemede aleyhe delil olarak kullanılabilir mi?

Hayır, kullanılamaz. Arabuluculuk süreci gizlilik esaslarına tabidir. Arabuluculuk sürecinde ortaya çıkan tüm yazılı belgeler ile yapılan teklifler ve kabuller gizlidir. Taraflar sadece arabuluculuk sürecinden önce ellerinde var olan belgeleri, anlaşmama halinde mahkemede delil olarak kullanabilir.

Arabulucuyu nasıl seçeceğim?

Taraflar arabulucu’yu, kendilerine yakın bir arabulucu’ya şahsen gidip başvurabilecekleri gibi, Daire Başkanlığımızın resmi web adresi adresinde yer alan güncel arabulucu’lar listesinden seçebilirler.(Zorunlu arabuluculuk) Dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına giren iş hukuk uyuşmazlıklarında Adliyelerdeki Arabuluculuk Merkezine başvurmaları zorunludur.

Arabuluculuk sürecine avukatımla birlikte katılabilir miyim?

Evet. Arabuluculuk görüşmelerine vekiliniz le birlikte katılabilirsiniz.

Avukatıma verdiğim genel dava vekaletnamesi yeterli midir?

Hayır. Arabuluculuk sürecinde vekilinizin sizi temsil etmesi için vekaletnamesinde bunun için özel yetkili olması gereklidir.

Biz Kimiz ?

Arabulucu Avukat

NURCİHAN ALKILIÇ/ İSTANBUL

 

2003 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 14 yıllık avukatlık deneyimi mevcuttur.   Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Şubat 2017 yılından itibaren gerekli eğitimleri almış ,yazılı   ve sözlü sınavlarda başarılı olarak Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı arabuluculuk siciline kayıtlı olarak yetkili arabuluculuk görevine başlamıştır. Deneyimli olduğu alanlar  İş Mahkemeleri alanına giren uyuşmazlıklar;( İşe iade davaları İşçilik alacaklarından kaynaklanan tüm davalar ( kıdem ,ihbar, fazla mesai, ücret ikramiye vs.. gibi),Aile mahkemeleri alanına giren uyuşmazlıklar;(Katkı payı davaları, Mal rejimi tasfiyesine ilişkin davalar, Eşler arasındaki eşya davaları, Yoksulluk nafakasının artırılmasına ilişkin davalar, Kira alacağı ve tahliye davaları, Trafik kazasından kaynaklı tazminat davaları, Tapu iptal ve Tescil davaları, ,Ortaklığın giderilmesi davaları, Ticari İlişkiden kaynaklı davalardır.
İş hukuku uyuşmazlıklarında İstanbul Üniversitesinin Uzmanlık eğitimlerini başarıyla tamamlayarak İş hukukunda Uzman Arabulucu ünvanını da kullanmaya hak kazanmıştır.

 

Arabulucu Avukat

KEMAL ANIL ALKILIÇ/İSTANBUL

2003 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 14 yıllık avukatlık deneyimi mevcuttur.  Şubat 2017 yılından itibaren de gerekli eğitimleri almış ,yazılı   ve sözlü sınavlarda başarılı olarak Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire başkanlığı arabuluculuk siciline kayıtlı olarak yetkili arabulucu görevine başlamıştır. Deneyimli olduğu alanlar Asliye Hukuk Mahkemeleri alanına giren uyuşmazlıklar, Alacak davaları, İstirdat ve Menfi Tespit davaları,Tapu iptal ve Tescil davaları,Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklar ( kira kaybı tazminatı,  ayıplı işler  bedeli  vs…),Tazminat davaları,Trafik kazasından kaynaklı tazminat davaları, Ecrimisil  veya haksız işgal nedeniyle tahliye davalar, Fikri ve Sinai Mülkiyet haklarına ilişkin davalar, Marka hukukuna ilişkin davalar, İpoteğin Fekki Davaları, İş Mahkemeleri alanına giren uyuşmazlıklar;( İşe iade davaları,İşçilik alacaklarından kaynaklanan tüm davalar ( kıdem ,ihbar, fazla mesai, ücret ikramiye vs.. gibi),Aile mahkemeleri alanına giren uyuşmazlıklardır.
İş hukuku uyuşmazlıklarında İstanbul Üniversitesinin Uzmanlık eğitimlerini başarıyla tamamlayarak İş hukukunda Uzman Arabulucu ünvanını kullanmaya hak kazanmıştır.

ALKILIÇ ARABULUCULUK

 

Telefon: +90 212 509 16 70

 

Merkez Mahallesi, Marmara Caddesi, Şamlı Sokak, Yıldızlar İş Merkezi No: 23/47-48 Kat:4 Avcılar İstanbul

12 + 1 =

Share This