TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK

  "TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK" 19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı resmi gazetede 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun (“Kanun”) yayınlanmıştır. Kanun,...

Zorunlu arabuluculukta başarı artıyor…

Zorunlu Arabuluculukta başarı artıyor.  Zorunlu Arabuluculukta, İşçi-işveren uyuşmazlığında arabuluculuğun, 1 Ocak'tan itibaren dava şartı haline getirilmesinin ardından bugüne kadar anlaşma sağlanan uyuşmazlık oranı yüzde 73 oldu. Bu yazımızda sizlere " Zorunlu...

Dava Şartı Olarak Arabuluculuk?

İŞÇİ, İŞVEREN UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK

Dava şartı Arabuluculuk Kamu Spotu

Dava Şartı  Arabuluculuk kamu spotu

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk Nedir? Bu yazımızda sizlere arabuluculuk nedir ,arabuluculuk süreci nasıl işler, gibi konuları inceleyeceğiz; Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık...

Arabuluculuk ücretini kim öder? Arabuluculuk ücreti neye göre belirlenir?

Arabuluculuk ücretini kim öder? Bu yazımızda " Arabuluculuk Ücretini Kim Öder? Arabuluculuk ücreti neye göre belirlenir? " sorusuna yanıt vereceğiz; Arabuluculuk Ücretini aksi kararlaştırılmadıkça taraflar arasında  eşit olarak ödenir. Arabuluculuk Ücretinin hepsini...

Ne Zaman Arabulucuya Gidebilirim?

Ne Zaman Arabulucu ya Gidebilirim? Bu yazının konusu "ne zaman arabulucu'ya gidebilirim? " cevabını sizlere birazcık olsun anlatabilmektir. İhtiyari olarak karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucu'ya...

Arabuluculuk hakkında bilinmesi gereken bütün içerik aşağıda özetlenmiştir, eğer bunların dışında sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin.

Arabuluculuk Ne Demektir?

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabulucu Kimdir?

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.

Arabulucu Tam Olarak Ne İşi Yapacak?

Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar.Tarafların çözüm üretemedikleri ortaya çıkması halinde Arabulucu taraflara son bir çözüm önerisinde bulunabilir.

Ne Zaman Arabulucuya Gidebilirim?

Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucu’ya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucu’ya gidebilirsiniz.

Tüm Davalar Arabuluculuk Kapsamında mıdır?

Hayır. Arabuluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda mümkündür. Daha açık bir ifadeyle; kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda taraflar arabulucu’ya gidebilirler. Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konularda örneğin ceza davalarında, nüfus kaydına ilişkin davalarda veya çocukların velayetine ilişkin davalarda arabuluculuk mümkün değildir.

Arabulucuya başvurmakla dava açma hakkımdan vazgeçmiş mi olurum?

Hayır. Taraflar arabulucu’ya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Kendi isteğiniz ile başlattığınız bu süreci yine kendi isteğinizle sona erdirip mahkemeye başvurabilirsiniz.

Arabuluculuk sürecindeki tarafların yapmış olduğu teklifler, kabuller anlaşamama halinde ilerde mahkemede aleyhe delil olarak kullanılabilir mi?

Hayır, kullanılamaz. Arabuluculuk süreci gizlilik esaslarına tabidir. Arabuluculuk sürecinde ortaya çıkan tüm yazılı belgeler ile yapılan teklifler ve kabuller gizlidir. Taraflar sadece arabuluculuk sürecinden önce ellerinde var olan belgeleri, anlaşmama halinde mahkemede delil olarak kullanabilir.

Arabulucuyu nasıl seçeceğim?

Taraflar arabulucu’yu, kendilerine yakın bir arabulucu’ya şahsen gidip başvurabilecekleri gibi, Daire Başkanlığımızın resmi web adresi adresinde yer alan güncel arabulucu’lar listesinden seçebilirler.(Zorunlu arabuluculuk) Dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına giren iş hukuk uyuşmazlıklarında Adliyelerdeki Arabuluculuk Merkezine başvurmaları zorunludur.

Arabuluculuk sürecine avukatımla birlikte katılabilir miyim?

Evet. Arabuluculuk görüşmelerine vekiliniz le birlikte katılabilirsiniz.

Avukatıma verdiğim genel dava vekaletnamesi yeterli midir?

Hayır. Arabuluculuk sürecinde vekilinizin sizi temsil etmesi için vekaletnamesinde bunun için özel yetkili olması gereklidir.

Arabuluculuk müzakerelerine bizzat kanuni temsilcim veya avukatım aracılığıyla katılabilir miyim?

Evet, görüşmelere sadece kanuni temsilciniz veya avukatınız da katılabilir.

Uyuşmazlığın çözümüne ilişkin uzman kişilerde arabuluculuk görüşmelerine katılabilirler m?

Evet bu mümkündür.

Arabuluculuk pahalı bir yöntem midir?

Süreç sonuçlanıncaya kadar arabuluculuk sürecinde taraflar, davadan farklı olarak herhangi bir harç yatırmak zorunda olmayıp, tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler de ödemezler. Sadece, faaliyet süresine göre arabulucu’ya, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine uyarınca ücret ödenir. Ayrıca, özel bir toplantı yeri vs. gerekiyorsa, bu masrafların ödenmesi gerekir. Taraflar eğer avukatları ile bu sürece katılacaklarsa avukatlarına da ücret ödeyeceklerdir.

Arabuluculuk sürecindeki ücret ve masrafları kim karşılayacak? Arabuluculuk ücretini arabulucu'ya başvuran taraf mı öder?

Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, arabuluculuk sürecindeki tüm masrafları eşit olarak karşılayacaklardır. Konusu para ile ölçülemeyen işlerde arabuluculuk asgari ücret tarifesine göre saatlik ücret alınır. Değeri para ile ölçülebilen işlerde Arabuluculuk asgari ücret tarifesine göre asgari olarak belirlenen yüzdeye göre ödenir. Uyuşmazlık konusu parasal değer yükseldikçe bu yüzde düşmektedir.

Arabuluculuk süreci sonunda vardığım anlaşma benim için bağlayıcı mıdır?

Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa bu anlaşmayı dava açılmadan önce arabuluculu’ya başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, arabulucu’nun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden talep edilebilir. Davanın görülmesi sırasında arabuluculu’ya başvurulması durumunda ise anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır. Tarafların avukatlarının arabuluculuk görüşmesine katılması ve anlaşma belgesini taraflar ile birlikte imzalaması durumunda anlaşma ilam niteliğinde belge sayılır.

Mahkeme icra edilebilirlik şerhi verirken neye dikkat edecektir?

Mahkeme; anlaşmanın ve içeriğinin, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği işler arasında yer alıp almadığı ve cebri icraya elverişli olup olmadığı yönünden inceleme yapacaktır.

Arabuluculuk yoluyla anlaştığımda avantajım nedir?

Dava boyunca yapmak zorunda kalacağınız tüm masraflardan (posta gideri, bilirkişi, keşif vb. masraflar, yol giderleriniz gibi) ve yargılama nedeniyle diğer işlerinizden kısıtlayıp, adliyeye ayırmak zorunda kalacağınız zamandan tasarruf etmiş olursunuz.
Mahkemeye göre daha kısa sürer.
Sonuç, tarafların kontrolündedir.
Geleceğe bakılır, mevcut hukuki durumun değil, menfaatin korunması esastır.
Güvenirlik ve gizlilik önemlidir; taraflar mahkeme önünde konuşamayacaklarını burada rahatlıkla konuşabilirler.
Psikolojik ve sosyolojik riski azdır; daha az yeni sorun doğurur.
Tarafların anlaştıkları yöntem ve çözüm tarzı esastır, esnektir.
Anlaşmayla çözülür; iki tarafta kazanır, tarafların sosyal ve ekonomik ilişkileri devam eder.

(Zorunlu Arabuluculuk nedir?) Dava şartı olarak arabuluculuk nedir?

01.01.2018 tarihinden itibaren açılacak işe iade davaları ile işçilik alacaklarından doğan davalar zorunlu arabuluculu’ğa tabidir. Bu nedenle bu tarihten itibaren yukarıda dava türleriyle ilgili Arabulucu’ya başvurmadan taraflar dava açamayacaktır.

(Zorunlu arabuluculuk) Dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına giren davalarda arabulucu'ya başvuru yapılamadan dava açılması halinde ne olur?

Mahkemece dava esasa girilmeden usulden red olunur.

İş hukuku ile ilgili tüm uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk kapsamında mıdır?

Hayır. Hizmet tespit davaları, SGK ‘na karşı açılan Kurum işleminin iptali vs. davalar ile İş kazalarına ilişkin davalar zorunlu arabuluculuk kapsamında değildir.

(Zorunlu arabuluculuk) Dava şartı olan arabuluculuk kapsamındaki iş uyuşmazlıklarında arabulucu'ya başvuru nasıl yapılır?

Taraflardan her biri Arabuluculuk Merkezine başvuru yaparak arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro tarafından belirlenir.

Dava şartı Arabuluculukta (Zorunlu Arabuluculukta)Taraflar listede yer alan istedikleri herhangi bir arabulucu seçebilirler mi?

İki tarafta aynı arabulucu konusunda anlaşırlarsa anlaştıkları arabulucu’yu seçebilirler. Burada önemli olan zorunlu arabuluculuk kapsamına giren uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Bürolarına giderek başvuru yapmak zorunludur, ancak iki taraf aynı anda orada bulunur aynı arabulucu’yu talep ve kabul ederlerse o arabulucu görev alabilir. Ve yahut taraflar tarafından seçilen Arabulucu her iki tarafın ortak isteğini içerir tutanak düzenleyip Arabulucuk Bürosuna tutanağı iletir ve buna göre arabulucu olarak belirlenebilir.

(Zorunlu arabuluculuk) Dava şartı olan arabuluculuk kapsamında tarafların mazeretsiz olarak arabuluculuk görüşmesine gelmemesi halinde kanunda herhangi bir yaptırım düzenlenmiş midir?

Evet Yasa’da bu konuda yaptırım düzenlenmiştir. Görüşmeye gelmeyen tarafı arabulucu tuttuğu tutanakla belirler. İleride açılacak davada gelmeyen taraf yargılamada haklı bulunsa dahi yargılama giderleri üzerinde bırakılacak ve lehine vekalet ücretine hükmedilemeyecektir.

(Zorunlu arabuluculukta) Dava şartı olan arabuluculukta ilk toplantı davetini kabul ettim ,toplantıya katıldım anlaşmak zorunda mıyım?

Hayır. Zorunluluk sadece arabulucunun taraflarla yaptığı ilk toplantıya katılmak ile sınırlıdır. Arabuluculuk sürecine devam etmek ihtiyaridir. Bu ne demek? Taraflar isterlerse anlaşmak zorunda değildirler. Arabuluculuğu istedikleri zaman sonlandırabilirler.

(Zorunlu arabuluculukta) Dava şartı olan arabuluculukta, arabulucu atandığı uyuşmazlık dosyasını sonuçlandırmak için bir süreye tabi midir?

Evet.  Arabulucu yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.

(Zorunlu Arabuluculukta) Dava şartı olan arabuluculukta,arabuluculuk ücretini kim ödeyecektir?

Anlaşma halinde ücret Arabuluculuk Asgari ücret tarifesine göre belirlenir. Kural olarak taraflar eşit öder. Anlaşamama halinde İlk iki saat Bakanlık tarafından ödenir. İki saati aşan her saat için arabulucu’ya saat başı için ücret ödenir.

ALKILIÇ ARABULUCULUK

 

Telefon: +90 212 509 16 70

 

Merkez Mahallesi, Marmara Caddesi, Şamlı Sokak, Yıldızlar İş Merkezi No: 23/47-48 Kat:4 Avcılar İstanbul

14 + 9 =

Share This