Arabuluculuk Nedir?

Bu yazımızda sizlere arabuluculuk nedir ,arabuluculuk süreci nasıl işler, gibi konuları inceleyeceğiz; Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir. En, kısa tanımıyla arabuluculuk, tarafların ,bir veya daha fazla ara-bulucuların yardımı ,bir anlaşmaya varmak için ihtilaflı meseleler üzerinde görüşme yaptıkları bir uyuşmazlık çözüm sürecini ifade eder.

arabuluculuk nedir
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

arabuluculuk nedir?

 

Arabuluculuk Nedir? Ve Süreç Nasıl İşler?

Daha detaylı bir tanıma göre ise arabuluculuk,üçüncü kişinin tarafları bir araya getirerek müzakere edebilmelerini sağladığı ve aralarındaki iletişimi kolaylaştırdığı,çözüme ilişkin karar verme yetkisinin taraflarda kaldığı ,sürece ilişkin tavsiye ve karar verme yetkisinin ise bir üçüncü kişi de olduğu bir yapılandırılmış uyuşmazlık çözüm sürecidir.

Arabuluculuk için en az iki tarafa ihtiyaç vardır; sürecin arabuluculuk olarak nitelendirilebilmesi için ise bir üçüncü kişinin müdahalesi gereklidir. Bu tarafsız üçüncü kişinin katılımı olmaksızın yapılan görüşmeler, bir diğer alternatif uyuşmazlık çözümü olan müzakere olacaktır.

Arabuluculuk genel anlamıyla , çatışmaların çözümü,yönetimi ve önlenmesi amacıyla kullanılan en etkili yöntem olarak ele alınmakla birlikte, arabuluculuğun temel amacı mahkemelerin yoğunluğunu azalatmak değil, taraflar arasındaki iletişimsizliği arabuluculuk eğitimi eğitimi almış profesyoneller yardımıyla gidermektir.

Uyuşmazlığın çözümünde taraf menfaatleri ön plana çıkmaktadır. Bu sebeple, hukuki değerlendirmeler arabuluculukta yer almamakta uyuşmazlığın çözümüne temel teşkil etmeme ektedir. Üstelik taraflar, mevcut düzenleme ve usullere bağlı kalmaksızın sadece kendilerine özel bir çözüm yolu geliştirebilmekte ve herkes için oluşturulmuş kalıplar içinde kalmak zorunda kalmamaktadırlar. Arabuluculuğun belki en önemli özelliklerinden biri de gizliliktir.  Aksi kararlaştırılmadıkça , arabuluculuk faaliyeti esnasında elde edilen bilgilerin karşı tarafla ve ya üçüncü kişilerle paylaşılması ve arabuluculuk sürecinde hazırlanan belgeler ve süreçte yapılan açıklamaların anlaşmaya varılmaması halinde yargısal yollarda delil olarak kullanılması mümkün değildir.

Arabuluculuk Nedir?

Ara buluculuğun diğer bir önemli özelliği de gönüllülüktür. Taraflar , sürece başlayıp başlamama,başladığı süreci devam ettirip ettirmeme ve sonuçlandırıp sonuçlandırmamak konusunda serbest iradeye sahiptirler.

Dava şartı olan arabuluculukta bu süreç biraz daha farklıdır. Taraflar bu durumda sadece ilk toplantıya katılmaya zorunludurlar. Fakat sürece devam edip etmemek tamamen iradidir.

Arabuluculuk iradi bir süreç olduğu için, aksine yasal bir düzenleme olmadıkça taraf,arabuluculu’ğa başvuru konusunda zorlanamaz. Dolayısıyla arabuluculu’ğun bir dava şartı olarak düzenlenmediği durumlarda, gönüllülük ilkesi gereği tarafların bu konuda anlaşmış olmaları ve bir sözleşme yapmaları gerekecektir. Bu sözleşme bağımsız bir sözleme şeklinde düzenlenebileceği gibi esas sözleşmeye arabuluculuk şartı konması suretiyle de yapılabilir.Bütün sorularınız için uzman arabulucu ile İletişime geçebilirsiniz

Share This