Arabuluculuk ücretini kim öder?

Bu yazımızda ” Arabuluculuk Ücretini Kim Öder? Arabuluculuk ücreti neye göre belirlenir? ” sorusuna yanıt vereceğiz; Arabuluculuk Ücretini aksi kararlaştırılmadıkça taraflar arasında  eşit olarak ödenir.

Arabuluculuk Ücretinin hepsini tek bir taraf ödeyebilir mi?

Evet. Taraflar bu konuda taraflardan birinin ücretin tamamını ödemesine karar verebilirler.

Arabuluculuk Ücretini Kim Öder? Arabuluculuk ücreti neye göre belirlenir?
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Arabuluculuk Ücretini Kim Öder? Arabuluculuk ücreti neye göre belirlenir?

Arabulucu, Arabulucu ücretinin kimin ne kadar , ne şekilde ödeyebileceğine karar verebilir mi?

Hayır. Yönetmeliğin buna ilişkin maddesi sadece taraf iradeleriyle aksi kararlaştıralabilir. Arabulucu buna karar veremez.

Arabuluculuk ücreti neye göre belirlenir?

Adalet Bakanlığının 2018 yılı asgari ücret tarifesine göre belirlenir.

Arabuluculuk Asgari ücret Tarifesin altında bir arabulucuk Ücretine karar verilebilir mi?

Hayır bu mümkün değildir.  Asgari Ücret tarifesinin altında bir arabuluculuk ücreti belirlemek yasaya aykırıdır.

 Dava şartı Arabulucuk’ta ( Zorunlu Arabuluculuk’ta)arabuluculuk ücretini kim öder?Detaylı yazımız için tıklayınız  

İş uyuşmazlıkların dava şartı Arabuluculukta taraflar aralarında anlaşamazlarsa  ilk 2 saat Bakanlık, tarafından ödenir. 2 saati aşan her saat için taraflar  Adalet Bakanlığının  Asgari ücret tarifesinde belirtilen asgari ücreti öder. Eğer taraflar aralarında anlaşırlarsa, anlaşma değerinin  miktarına göre yine Adalet Bakanlığının asgari ücret tarifesinde belirtilen asgari yüzdelere göre   o şekilde ödenir.

İhtiyari Arabulucukta Arabulucu Adalet Bakanlı’ğının Asgari Ücret tarifesinin üstünde ücret isteyebilir mi?

Evet isteyebilir. Her arabulucu deneyim, eğitim ve uzmanlıklarına göre tarifenin üstünde ücret belirleyebilirler. Tarifeye alt sınır bakımından uymak zorundadırlar.

Arabuluculuk ücretini kim öder?

Bir uyuşmazlıkta birden fazla arabulucu görev alırsa ücret nasıl ödenir?

Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin  Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, her bir arabulucuya bu Tarifede belirtilen ücret ayrı ayrı ödenir.

  Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin  Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, bu Tarifede birden fazla arabulucu için belirtilen orandaki ücret her bir arabulucu’ya eşit bölünerek ödenir.

Arabulucu’ya başvurduktan sonra karşı tarafla haricen anlaştım, arabulucu ücretini hala ödemek zorunda mıyım?

Uyuşmazlık, arabuluculuk faaliyeti devam ederken, arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh gibi arabuluculuk yolu dışındaki yöntem ve nedenlerle giderilirse ücretin tamamına hak kazanılır. Taraflar ücretin tamamını Arabulucu’ya ödemek  zorundadırlar.

Arabuluculuk ücretini kim öder? Arabuluculuk ücreti neye göre belirlenir?

Bu yazımızın aydınlatıcı olarak Arabuluculuk Ücretini Kim Öder? Arabuluculuk ücreti neye göre belirlenir? sorularına tam olarak cevap olduğu kanaatindeyiz,

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz; İLETİŞİM İÇİN TIKLAYINIZ

” Arabuluculuk Ücretini Kim Öder? Arabuluculuk ücreti neye göre belirlenir? “yazımızın google arama sonucu görünümü bu şekildedir.

 

Share This