Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Nedir ?

İşçi, işveren uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk hangi uyuşmazlıkları kapsar?

İşçi,işveren uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ve süreci hakkındaki yazımızı okuyarak ya da sayfanın altındaki butona tıklayarak bizimle iletişime geçip detaylı bilgi alabilirsiniz. Alacağı ve tazminat ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren dava şartı haline gelmiştir, kısacası uyuşmazlıkların konusu alacak, işe iade ya da tazminat ise dava sürecinden önce arabuluculuk şart olmuştur.

  • İş ve çalışma ilişkisinden kaynaklanan, iş mahkemesinde dava açmayı gerektiren konularda yaşanan uyuşmazlıklar, ücret, fazla mesai,yıllık ücretli izin, hafta tatili  ve genel tatil ücretleri ile ilgili alacaklar,ihbar ve kıdem tazminatları, işe iade halinde yapılacak ödemelerle ilgili konular arabuluculuğa uygundur.
  • Arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi ile birlikte taraflar ilk oturumda arabuluculuk yolunu deneyecekler ancak aabuluculukta anlaşma sağlanamaması halinde dava açabileceklerdir.
  • Arabuluculuğa başvurulmadan dava açılması halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın dava, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedilecektir.
İşçi, İşveren Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Süreci

dava şartı arabuluculuk hakkında bilmeniz gerekenler aşağıdadır.

  • Sistem adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işletilecektir, arabuluculuk bürosu olmayan adliyelerde ise işlemler görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.
  • Taraflardan birinin arabuluculuk bürosuna başvurması durumunda büro tarafından arabulucu görevlendirilmesi yapılır.
  • İki tarafın birlikte arabuluculuk bürosuna başvurmaları ve herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları halinde büro tarafından üzerinde anlaşılan arabulucu görevlendirilir.
  • Büro tarafından görevlendirilen arabulucu, yapılan arabuluculuk başvurusunu 3 hafta içinde sonlandıracaktır. Arabulucu zorunlu hallerde 1 hafta daha ek süre kullanabilecektir.
  • Arabuluculuk ücreti; tarafların anlaşamaması halinde ilk 2 saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır.
  • Anlaşma durumunda arabuluculuk ücreti, asgari ücret tarifesi üzerinden aksi kararlaştırılmadıkça eşit bir şekilde ödenecektir.
  • Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf,son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur.

Eğer daha farklı sorularınız varsa lütfen butona tıklayarak bizimle iletişime geçin; Arabulucu ile iletişime geçin

Share This