Ne Zaman Arabulucu ya Gidebilirim?

Bu yazının konusu “ne zaman arabulucu’ya gidebilirim? ” cevabını sizlere birazcık olsun anlatabilmektir. İhtiyari olarak karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucu’ya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucu’ya gidebilirsiniz.

Arabulucuya başvuru konusunda zaman ve usul tarafların iradesine bırakılmıştır. Bu anlaşma,taraflar arasında yapılmış ayrıca bir sözleşme ile veya uyuşmazlığın esasına ilişkin sözleşmeye konulacak bir hükümle sağlanmış olabilir. Arabuluculuğa başvuru için taraflarca daha önce bir anlaşma yapılmamış olsa da ,bir taraf diğerine uyuşmazlıklarını arabuluculuk yoluyla çözmeyi teklif edebilir. Aksi kararlaştırılmadıkça, bu teklife otuz gün içinde olumlu cevap verilmez ise teklif red edilmiş sayılır.

Ne Zaman Arabulucuya Gidebilirim?
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Ne Zaman Arabulucuya Gidebilirim?

Dava açıldıktan sonra arabuluculuğa başvuru,mahkeme tarafından da teşvik edilebilir.Mahkeme bu teşviki ,arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıklarda tarafları,arabuluculuğun esasları,süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatıp,arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığın çözümünün sosyal,ekonomik,ve psikolojik faydalarını anlatır.

İş hukuku uyuşmazlıklarında dava şartı olan arabuluculukta ise dava açılmadan önce arabulucuya başvurmak zorunludur. Sistem adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işletilecektir,arabuluculuk bürosu olmayan adliyelerde ise sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.Taraflardan birinin arabuluculuk bürosuna başvurması durumunda büro tarafından arabulucu görevlendirilmesi yapılır. İki tarafın birlikte arabuluculuk bürosuna başvurmaları ve herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları halinde büro tarafından üzerinde  anlaşılan arabulucu görevlendirilir.

Share This