arabulucularımız hakkında daha fazlasını öğrenin

ALKILIÇ ARABULUCULUK

1- İş Mahkemeleri alanına giren uyuşmazlıklar;( Her iki arabulucumuzda İş hukuku Uzman Arabuluculuk belgelerine sahiptirler.)
 • İşe iade davaları
 • İşçilik alacaklarından kaynaklanan tüm davalarda( kıdem ,ihbar,fazla mesai,ücret ikramiye vs.. gibi)
2- Aile mahkemeleri alanına giren uyuşmazlıklar;
 • Katkı payı davaları
 • Mal rejimi tasfiyesine ilişkin davalar
 • Eşler arasındaki eşya davaları
 • Yoksulluk nafakasının artırılmasına ilişkin davalar
3- Asliye Hukuk Mahkemeleri alanına giren uyuşmazlıklar
 • Alacak davaları
 • İstirdat ve Menfi Tespit davaları
 • Tapu iptal ve Tescil davaları
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklar ( kira kaybı tazminatı, ayıplı işler bedeli vs…)
 • Tazminat davaları
 • Trafik kazasından kaynaklı tazminat davaları
 • Ecrimisil veya haksız işgal nedeniyle tahliye davaları
 • Fikri ve Sınaî Mülkiyet haklarına ilişkin davalar
 • Marka hukukuna ilişkin davalar
 • İpoteğin Fekki Davaları
4- Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklar
 • Kira alacağı ve tahliye davaları
 • İzale-i Şüyu davaları
5- Tüketici Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklar
 • Eksik ifa, Ayıplı mal ve hizmetten kaynaklı uyuşmazlıklar
 • Tüketici tarafından satıcı aleyhine açılan davalar
6- İcra mahkemeleri;
 • Alacak, borç ilişkisinden kaynaklı davalar
7- Ticaret Mahkemeleri;
 • Ticari ilişkinden kaynaklı davalar
 • Sigorta şirketinin taraf olduğu trafik kazalarına ilişkin davalar
 • Ticari ortaklıklardan kaynaklı bir kısım davalar
 • Ticari nitelikli Eser Sözleşmesi, ticari sözleşmelerden kaynaklı davalar

ALKILIÇ ARABULUCULUK

 

Telefon: +90 212 509 16 70

 

Merkez Mahallesi, Marmara Caddesi, Şamlı Sokak, Yıldızlar İş Merkezi No: 23/47-48 Kat:4 Avcılar İstanbul

2 + 3 =

Share This